Blog

Dynamisch contract: vrijheid van meningsverandering

Thijs Huls

Thijs Huls
Redacteur

In 2014 begon Thijs Huls via een werkervaringsplek bij Agem en in 2016 deed hij hier zijn afstudeerstage. Inmiddels is hij manager van Streekenergie VanOns en kan hij uren vertellen over ontwikkelingen binnen de energiemarkt. Zijn kennis (en aanstekelijke enthousiasme) deelt hij regelmatig in zijn blog! 

'Een dynamisch energiecontract zou niet interessant zijn als je zonnepanelen hebt, omdat de stroomtarieven in verhouding lager zijn op het moment dat jij energie aan het net teruglevert en hoger op de momenten waarop je stroom afneemt.

In mijn situatie (met zonnepanelen op het dak die 12.000 kWh per jaar opwekken en een totaal verbruik van ca. 12.000 kWh op jaarbasis door mijn warmtepomp, elektrische auto en overige apparatuur) leek een dynamisch energiecontract niet de meest logische keuze. En toch ben ik thuis een jaar geleden overgestapt op een dynamisch energiecontract en heb mijn ervaringen hierover gedeeld.

Inmiddels ben ik tot nieuwe inzichten gekomen.

Hoeveel wordt de jaarafrekening?
In de herfst van vorig jaar zag ik een tussenstand in mijn gebruikersportaal waar ik niet vrolijk van werd: ik zou begin 2024 zo’n €750 bij moeten betalen op de jaarafrekening! Was dit dynamisch energiecontract nou wel een handige keuze?

Eind januari heb ik mijn jaarafrekening over 2023 ontvangen en deze heb ik uitvoerig bestudeerd. Gedurende heel 2023 was mijn voorschotbedrag maandelijks €15 incl. btw, oftewel € 180 op jaarbasis. Waar ik in de herfst nog verrast werd met een tussenstand van €750 bijbetalen, viel de jaarafrekening in januari een stuk lager uit en liet €317 bijbetalen zien.

In totaal komen mijn energiekosten over 2023 afgerond uit op € 500 (totaal betaalde voorschotbedragen € 180 + bijbetalen € 317 =  totaal € 497). Dit zou teruggerekend een afgerond voorschotbedrag van € 40 per maand betekenen. Dit bedrag komt ongeveer overeen met de vaste kosten die ieder huishouden betaalt aan netbeheerderskosten en vastrecht. Je zou dus kunnen zeggen dat ik over heel 2023 alleen deze kosten heb betaald en geen kosten voor de energie zelf.

Verschil in stroomtarief bij verbruik en bij teruglevering
In 2023 heb ik in totaal zo’n 8.400 kWh verbruikt op momenten dat mijn zonnepanelen niet voldoende produceerden om mijn eigen verbruik te kunnen dekken. Ik heb ook 8.400 kWh teruggeleverd op de momenten dat mijn zonnepanelen méér produceerden dan ik zelf op dat moment verbruikte. Dit betekent dat ik ongeveer 3.600 kWh (= 12.000 – 8.400) direct van de zonnepanelen achter de meter heb verbruikt, wat exact 30% van mijn jaarlijkse opwek betreft.

En geloof het of niet, maar dit is in Nederland het gemiddelde percentage voor direct verbruik van zonnepanelen op eigen dak. Een vrij laag percentage, dat vooral wordt veroorzaakt door het verschil tussen het zogenaamde ‘profiel’ van mijn verbruik en het ‘profiel’ van de opwek van mijn zonnepanelen. De grafiek ‘Verdeling verbruik & teruglevering op jaarbasis’ geeft dat mooi weer.

Badkuipmodel
Heb je wel eens gehoord van het ‘badkuipmodel’? (Kijk naar het rode vlak in de grafiek en je begrijpt waar deze term vandaan komt!) Over het algemeen ligt het energieverbruik van een huishouden in de winter hoger dan in de zomer.

Omdat ik mijn woning volledig elektrisch verwarm en in de zomer bijna volledig in mijn eigen stroom voorzie is deze zogenaamde ‘badkuip’ heel goed zichtbaar. Helaas sluit het groene vlak met teruglevering door mijn zonnepanelen hier totaal niet op aan. En deze ‘badkuip’ kan ik helaas niet vullen met de stroom die ik ‘over’ heb. Hoewel… Zou een thuisbatterij hier mogelijk een oplossing voor zijn? Daar kom ik op terug!

Badkuipmodel en stroomtarieven

Verbruik en opwek, oftewel vraag en aanbod, sluiten niet goed op elkaar aan. Omdat dit ‘in het groot’ voor heel Nederland geldt, doet dit ook iets met de verschillen in de stroomtarieven voor verbruik en teruglevering. De marktprijs wordt namelijk voor een groot deel bepaald op basis van vraag en aanbod.

In onderstaande tabel is te zien wat de stroomtarieven waren voor de kilowatturen die ik uit het stroomnet heb gehaald (mijn vraag) en voor de kilowatturen die ik in het stroomnet heb ‘gepompt’ (mijn aanbod).

De conclusie die ik op basis van mijn situatie en mijn jaarafrekening kan trekken is dat de zonnestroom die ik heb teruggeleverd ongeveer €0,05 per kWh (incl. btw) minder ‘waard’ was dan de stroom die ik uit het net heb gehaald. Dit is dan ook de voornaamste reden dat ik bij heb moeten betalen na mijn jaarafrekening.

Terugleveringskosten
Steeds meer energieleveranciers zullen terugleveringskosten in rekening gaan brengen voor huishoudens met zonnepanelen die een variabel (maandelijks wijzigend tarief) of vast contract hebben. Hot item momenteel, helemaal nu er zekerheid is over het behoud van de salderingsregeling.

Waarom leveranciers dit doen wordt duidelijk vanuit mijn situatie. Deze laat namelijk zien dat het gemiddeld tarief voor 1 kWh zonnestroom lager ligt dan voor 1 kWh die je uit het net haalt op een moment dat de zon niet schijnt. (Een kanttekening hierbij is dat mijn situatie er nog redelijk gunstig uit ziet, omdat ik mijn elektrische auto in de donkere maanden vaak oplaad wanneer de tarieven ’s nachts laag liggen, meestal als er veel wind is.) Voor mij wordt het hiermee inzichtelijk en begrijpelijk dat energieleveranciers terugleveringskosten in rekening gaan brengen.

Vaste terugleveringskosten gelden overigens niet voor een dynamisch energiecontract. Bij een dynamisch contract krijg je automatisch al de daadwerkelijke waarde voor je teruggeleverde stroom en betaal je de daadwerkelijke waarde voor de stroom die je afneemt. Salderen is dan alleen nog van belang voor de energiebelasting.

Vrijheid van meningsverandering
Waar ik in juli nog de conclusie had getrokken dat een dynamisch energiecontract geen goede keuze leek te zijn, is mijn mening na een jaar toch veranderd op basis van een andere conclusie.

Bij een variabel of vast contract bij een energieleverancier die vaste terugleveringskosten in rekening brengt (wat waarschijnlijk alle energieleveranciers gaan doen dit jaar), had ik zo’n € 605 aan vaste terugleveringskosten betaald.

Met mijn dynamische contract heb ik nu zo’n € 430 moeten bijbetalen over de duurdere kilowatturen die ik heb afgenomen ten opzichte van de teruggeleverde kilowatturen. (En zou ik geen elektrische auto hebben gehad die ik op goedkope momenten kan laden, dan zouden de bedragen dichter naar elkaar toetrekken.)

Achteraf ben ik toch zeer tevreden met mijn dynamische energiecontract. Ik heb zelf meer grip op mijn energieverbruik en ben mij meer bewust van de momenten waarop ik energie verbruik. Ik probeer steeds meer zonnestroom direct achter de meter te verbruiken, op de momenten dat mijn zonnepanelen het opwekken.

Dit jaar zal ik een thuisbatterij gaan plaatsen en zal ik daarmee ook inzichtelijk krijgen wat de effecten hiervan zijn binnen mijn dynamische energiecontract. Wordt vervolgd!

Wat is voor jou de beste optie?
Wil jij net als bijna 250.000 andere huishoudens ook meer grip op je eigen energieverbruik en de tarieven die je daarvoor betaalt? Dan zou het dynamische energiecontract ook voor jou een goede optie kunnen zijn! Kijk op de website voor meer informatie en voor het afsluiten van een contract.

Let wel, ik houd de tarieven dagelijks in de gaten en verbruik zoveel mogelijk tijdens de uren met een laag tarief. Als je geen slim energiemanagement systeem in huis hebt dat al je apparaten aanstuurt, zul je dit zelf moeten doen.

Vind je dit nog iets té veel gedoe of wil je liever geen risico van dagelijks variërende tarieven? Dan is een variabel of vast contract misschien wat voor jou! In februari en maart is Streekenergie VanOns gemiddeld zo’n €20 per maand voordeliger dan andere leveranciers op het variabele tarief.

Meer weten?
Bel gerust met mijn collega Mireille op (0314) 782 182. Zij helpt je graag om de voor jou beste optie voor jouw persoonlijke situatie te bepalen en geeft je hier eerlijk en transparant advies over. Direct jouw maandbedrag berekenen kan via de gele ronde knop op de homepage.'

 

Ga terug

Contact

met Streekenergie.

Heb je vragen? Onze Achterhoekse Energie Experts helpen je graag met uitleg of overstappen.