Energie tegen een eerlijke kostprijs.

Als consument heb je geen grip op de energieprijs. Steeds meer huishoudens en bedrijven kunnen hun energierekening niet meer betalen. Dit komt doordat de marktprijs voor alle energie wordt beïnvloed door de situatie in de wereld.

De stroomprijs wordt voor een belangrijk deel bepaald door de prijs van fossiele brandstoffen zoals olie en gas. Dit geldt gek genoeg ook voor de prijs van hernieuwbare (groene) energie...

...maar het kàn anders!

Wind
We moeten én kunnen anders omgaan met energie! - Thijs -
Thijs

De energiemarkt nu.

Het opwekken van hernieuwbare energie, uit bijvoorbeeld wind en zon, kan goedkoper dan het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen. Toch betaal jij voor alle energie dezelfde hoge prijs. Energieproducenten en -leveranciers maken daardoor buitensporige winsten. Vaak zijn dit commerciële partijen met aandeelhouders die gaan voor winstmaximalisatie. Tegelijkertijd zitten veel particulieren en ondernemers met de handen in het haar, in onzekerheid of zij volgende maand de energierekening nog kunnen betalen.

Dit kan zo niet doorgaan.

Energie tegen eerlijke kostprijs.

Door zelf hernieuwbare energie op te wekken en af te nemen creëren we samen een lokale energiegemeenschap. Daarin bepalen we zelf de prijs van onze eigen energie. We worden een stukje onafhankelijker van de markt en de marktprijs.

Energie leveren tegen kostprijs kan alleen als je zelf genoeg hernieuwbare energie opwekt. Is er meer energie nodig dan in jouw lokale gemeenschap opgewekt wordt? Dan moet er energie bijgekocht worden.

  • Bij voorkeur kopen we deze energie in via een andere, lokale energiegemeenschap, die ook tegen de eerlijke kostprijs levert.
  • Als daar niet genoeg energie beschikbaar is, pas als het echt niet anders kan, kopen we energie van de markt tegen de marktprijs.

Zo creëren we zelf betaalbare energiezekerheid en maken we samen de Achterhoek minder afhankelijk van de energiemarkt.

Sinds 2018 voor Achterhoekse gemeenten.

Op 1 januari 2018 is Agem Energie Experts gestart met het in de praktijk brengen van dit model voor de Achterhoekse gemeenten. De gemeenten zijn zelf eigenaar van Agem Gemeentelijke Energie (AGE) BV en leveren de energie die zij zelf opwekken op hun eigen opweklocaties aan zichzelf op de momenten dat zij deze energie ook verbruiken. Hiervan branden bijvoorbeeld de stoplichten en de verlichting in openbare gebouwen.

Wind Wit

In 2023 eerste pilot voor particulieren.

Op 1 januari 2023 is de allereerste pilot in Nederland gestart met energielevering aan particulieren tegen kostprijs. Deze pilot van Streekenergie, in samenwerking met Energie VanOns, BioZon en de Achterhoekse Gemeenten wordt gedraaid vanuit de kennis en ervaring van Agem Energie Experts.

Op de achtergrond wordt keihard gewerkt om dit model ook zo snel mogelijk operationeel te krijgen voor meer particulieren en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting. Daarvoor moeten we naast een nieuw type energiecontract ook eigen hernieuwbare energiebronnen ontwikkelen of contracteren die energie leveren tegen de eerlijke kostprijs.

Eind 2022 bezocht SP kamerlid Renske Leijten de Achterhoek vanwege haar interesse voor het kostprijsmodel en de visie vanuit Streekenergie op de toekomstige energiemarkt. In een goed gesprek zijn plannen, ervaringen en gedachten uitgewisseld ten aanzien van de huidige en de toekomstige energiemarkt en het kostprijsmodel.

Contact

met Streekenergie.

Heb je vragen? Onze Achterhoekse Energie Experts helpen je graag met uitleg of overstappen.